Ridder av de Hvite Kors Losje VI Halden
Losje VI Halden ble stiftet den 03.09.1934 og er en esoterisk orden. Losjen har per i dag 39 medlemmer og har møter  annenhver torsdag.

NB:Overordnet historie for RHK Norden skal ikke skrives her.

***
Tekst vedlikeholdes i StyreWeb. Velg meny "Tjenester - Hjemmeside - Tekster" og oppdater "Historie".
***